Aktualizacje dla szkół
lista placówek ::tutaj::
Systemy organizacyjne
Systemy ewidencyjno - administracyjne
Systemy finansowo - księgowe
Systemy kadrowo - płacowe
Oferta oprogramowania dla szkół dotyczy poniższych placówek:
 • Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKU/ CKP)
 • Szkoły (wszystkie typy):
  • Podstawowe
  • Gimnazjalne
  • Licea
  • Zespoły Szkół
  • Technika
  • Policealne
  • Zawodowe
  • Artystyczne i Językowe
 • Bursy
 • Kolegia Języków Obcych i Nauczycielskie
 • Ogniska pracy pozaszkolnej
 • Schroniska Młodzieżowe
 • Warsztaty Szkolne
 • Zespoły placówek:
  • Oświatowych
  • Specjalnych
  • Opiekuńczo - Wychowawczych/ Opiekuńczych
  • Szkolno - Przedszkolnych
  • Szkolno - Gimnazjalnych