Baner

Info Pakiet Progman iUczniowie to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie internetowe, oparte na wspólnej bazie danych, usprawniające gromadzenie, przechowywanie oraz zarządzanie informacją o uczniach.

 

W skład pakietu Progman iUczniowie wchodzą systemy:

  • Progman iSekretariat - zapewniający ewidencjonowanie informacji o uczniach oraz przebiegu ich nauki w formie elektronicznej, jak i tworzenie dokumentacji niezbędnej w pracy sekretariatu szkolnego,
  • Progman iDziennik - posiadający pełną funkcjonalność tradycyjnego dziennika i zgodność z wymogami Rozporządzenia MEN1) w zakresie prowadzenia elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w szkołach (między innymi: oceny, obecności, frekwencja) oraz usprawniający komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami,

1) Zgodność z wymaganiami § 20a Rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009 roku, zmieniającego rozporządzenie z 2002 roku, w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania.