Baner

Info Pakiet Progman iUczniowie to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie internetowe, oparte na wspólnej bazie danych, usprawniające gromadzenie, przechowywanie oraz zarządzanie informacją o uczniach.

Pakiet Progman iUczniowie to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie internetowe, oparte na wspólnej bazie danych, usprawniające gromadzenie, przechowywanie oraz zarządzanie informacją o uczniach. Pakiet dostępny jest w trzech wariantach:

Progman iUczniowie Basic, zawierający:

 • Progman iDziennik
 • Progman iSekretariat

Progman iUczniowie Standard, zawierający:

 • Progman iDziennik
 • Progman iSekretariat
 • Progman iŚwiadectwa SP + Ocenianie Opisowe

Progman iUczniowie Premium, zawierający:

 • Progman iDziennik
 • Progman iSekretariat
 • Progman iŚwiadectwa SP + Ocenianie Opisowe
 • Progman iPlan Lekcji

W skład pakietu Progman iUczniowie wchodzą systemy:

 • Progman iSekretariat zapewniający ewidencjonowanie informacji o uczniach oraz przebiegu ich nauki w formie elektronicznej, jak i tworzenie dokumentacji niezbędnej w pracy sekretariatu szkolnego,
 • Progman iDziennik - posiadający pełną funkcjonalność tradycyjnego dziennika i zgodność z wymogami Rozporządzenia MEN1) w zakresie prowadzenia elektronicznej formy dziennika lekcyjnego w szkołach (między innymi: oceny, obecności, frekwencja) oraz usprawniający komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami,
 • Progman iŚwiadectwa - intuicyjny w obsłudze i nowoczesny program służący do wypełniania świadectw szkolnych,
 • Progman iPlan Lekcji - program internetowy, przeznaczony do układania planów zajęć oraz dyżurów szkolnych.

1) Zgodność z wymaganiami § 20a Rozporządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009 roku, zmieniającego rozporządzenie z 2002 roku, w sprawie sposobu prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania.