Siedziba Wolters Kluwer SA


ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
NIP: 583-001-89-31
REGON: 190610277
KRS: 441434

 
Adres korespondencyjny
Al. Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk
Telefon (58) 732 16 00
Fax (58) 732 16 08
Email biuro@progman.com.pl
 
Adresy email:
Dział handlowy biuro@progman.com.pl
Dział marketingu marketing@progman.com.pl
Dział oprogramowania
kadrowo - płacowego
kadry@progman.pl
place@progman.pl
przelewy@progman.pl
Dział wdrożeń i szkoleń wdrozenia@progman.com.pl
szkolenia@progman.com.pl
Dział informatyczno-projektowy projekty@progman.com.pl
Dział techniczny pomoc@progman.pl
 

 


Przedsiębiorca działający pod firmą Wolters Kluwer SA został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 441434. Wysokość kapitału zakładowego: 15.000.524,00 zł.