1
System PROGMAN NABÓR SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA został wdrożony w miastach: Augustów, Białystok, Giżycko, Gniezno, Iława, Kalisz, Kołobrzeg, Krosno, Łomża, Malbork, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Suwałki, Szczecin, Włocławek, Września, Zamość i Zielona Góra, Międzyrzecz, Rzeszów, Leszno, Koło, Bartoszyce, Inowrocław. W wymienionych miastach elektroniczny system rekrutacji rozwiązał problemy, które powstały od momentu, kiedy jeden kandydat może starać się o przyjęcie do kilku szkół jednocześnie. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rekrutacji pozwoliło skutecznie zgromadzić dane o kandydatach w formie elektronicznej, sprawdzić czy kandydaci przestrzegają limitu wyboru ilości szkół, automatycznie wyliczyć punktacje.

 

Korzyści z zastosowania systemu Progman Nabór - Szkoła Ponadgimnazjalna

Korzyści dla rodziców / kandydatów

 • Serwis internetowy informujący o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych: przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym, nauczanych języków obcych, zajęciach dodatkowych, przedmiotach punktowanych ze świadectwa gimnazjalnego, bazie szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na typy szkół, limicie miejsc organizacyjnych, dodatkowych wymaganiach.
 • Bezpieczny dostęp do informacji o naborze z każdego miejsca, 24 h na dobę;
 • Możliwość łatwego dostępu do oferty szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży spoza dużych ośrodków miejskich;
 • Wypełnianie dokumentów - ręcznie lub elektronicznie;
 • Możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów;
 • Natychmiastowa informacja o wynikach rekrutacji poprzez serwis internetowy.

Korzyści dla szkół ponadgimnazjalnych

 • Możliwość prezentacji oferty edukacyjnej w internetowym informatorze dla kandydatów i ich rodziców;
 • Automatyczna rekrutacja na podstawie zdefiniowanej skali punktacji;
 • Rekrutacja uzupełniająca - przyjęcie kandydata na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej szkoły;
 • Możliwość pracy podczas procesu rekrutacji oraz całorocznej aktualizacji danych dotyczących uczniów i liczbie wolnych miejsc w oddziałach;
 • Bieżący dostęp do statystyk i raportów;
 • Możliwość importu elektronicznych list przyjętych dzieci w programie Sekretariat Uczniowski.

Korzyści dla samorządów

 • Wspólny informator szkół ponadgimnazjalnych dla całego miasta / powiatu;
 • Jedna baza szkół dla kilku organów prowadzących;
 • Dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie działania systemu;
 • Śledzenie ścieżki edukacyjnej absolwentów gimnazjów;
 • Aplikacja nadzorująca pracę szkół dla inspektora Wydziału Edukacji;
 • Eliminacja działań o charakterze korupcyjnym;
 • Raportowanie w następujących w obszarach:
  • stan wstępny obłożenia szkół i oddziałów,
  • stan wstępny obłożenia wszystkich preferencji,
  • lista kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych,
  • lista kandydatów nieprzyjętych do szkół ponadgimnazjalnych,
  • wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • podsumowanie wyników rekrutacji,
  • napływ uczniów spoza gminy/powiatu.
Zamów bezpłatną prezentację