1
System PROGMAN NABÓR - PRZEDSZKOLA został wdrożony w miastach: Białystok, Kalisz, Krosno, Olsztyn, Opole, Poznań, Łomża, Szczecin, Zielona Góra, Kluczbork. Elektroniczny system rekrutacji rozwiązał problemy, które powstały odkąd, rodzice jednego dziecka mogą starać się o przyjęcie do kilku przedszkoli jednocześnie. System pozwala ustalić dokładną, rzeczywistą liczbę dzieci zgłoszonych do przedszkola na danym terenie.

Korzyści z zastosowania systemu Progman Nabór - Przedszkola

Korzyści dla rodziców

 • Stały i szybki dostęp do oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez stronę WWW;
 • Możliwość porównywania godzin otwarcia placówek, bazy lokalowej, zajęć dodatkowych, ilości miejsc;
 • Wypełnianie dokumentów - ręcznie lub elektronicznie;
 • Możliwość wskazania trzech placówek;
 • Natychmiastowe otrzymywanie informacji o wynikach naboru;
 • Całoroczny dostęp do danych o wolnych miejscach w placówkach przedszkolnych.

Korzyści dla przedszkoli

 • Usprawnienie organizacji procesu rekrutacji przedszkolnej;
 • Umieszczenie oferty przedszkola w ogólnodostępnym, na danym obszarze, informatorze;
 • Przydział dzieci do przedszkola na podstawie listy preferencji oraz decyzji Komisji Rekrutacyjnej;
 • Automatyczny przydział dzieci kontynuujących uczęszczanie do danego przedszkola (deklaracja kontynuacji);
 • Obsługa procesu rekrutacji oraz całorocznej rotacji dzieci w placówkach przedszkolnych;
 • Bieżący dostęp do raportów z następujących obszarów:
  • lista deklaracji kontynuacji,
  • lista zgłoszeń,
  • lista dzieci przyjętych do placówki,
  • lista dzieci nieprzyjętych,
  • lista dzieci potencjalnie możliwych do przyjęcia;
 • Możliwość importu elektronicznych list przyjętych dzieci w programie Ewidencja Dzieci.

Korzyści dla samorządów

 • Wspólny informator placówek przedszkolnych dla całego miasta;
 • Jedna baza przedszkoli dla kilku organów prowadzących;
 • Dostęp do informacji o przebiegu rekrutacji na każdym etapie działania systemu;
 • Kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • Eliminacja działań o charakterze korupcyjnym;
 • Raporty w następujących obszarach:
  • lista placówek,
  • lista dzieci przyjętych do poszczególnych przedszkoli,
  • lista dzieci nieprzyjętych,
  • lista dzieci potencjalnie możliwych do przyjęcia,
  • lista wolnych miejsc w przedszkolach,
  • zbiorcze wyniki rekrutacji.

 

Zamów bezpłatną prezentację