Strona główna Oprogramowanie dla innych jednostek oświatowych i pomocy społecznej Systemy ewidencyjno - admnistracyjne Progman Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Aktualizacje i dokumentacje
Od września stopniowo wdrażamy zmiany w sposobie aktualizacji i rejestracji nowych wersji programów. Aby ułatwić ten proces, upraszczamy sposób weryfikacji uprawnień do korzystania z danej wersji aplikacji. W nowym rozwiązaniu proces weryfikacji uprawnień będzie jednorazowy podczas trwania całej umowy aktualizacyjnej. Szczegółowa instrukcja nowego sposobu uwierzytelniania znajduje się tutaj.

Progman Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zamów program
Wersja 6.7.0 data dodania: 2014-11-19
Wersja 6.6002 data dodania: 2013-07-01