Zamówienia Publiczne

Cena regularna [netto]: 715.45 zł
Cena regularna [brutto]: 880.00 zł

Zamów program

Program Zamówienia Publiczne został zaprojektowany w celu kontroli zakupów w jednostkach sektora finansów publicznych objętych ustawą o zamówieniach publicznych. Na podstawie zaewidencjonowanych dokumentów program wylicza wartość zrealizowanych zakupów w obrębie zdefiniowanych grup funduszy CPV. Liczne funkcje systemu w znacznym stopniu automatyzują pracę Użytkownika. Niewątpliwą zaletą opisywanego produktu jest jego elastyczność i łatwość obsługi.

Program Zamówienia Publiczne składa się z następujących kartotek:

 • jednostki,
 • kontrahenci,
 • towary,
 • zakup,
 • zamówienia publiczne
 • wydruki.

Program Zamówienia Publiczne umożliwia:

 • obsługę wielu jednostek w obrębie kilku grup,
 • tworzenie listy słownikowej towarów / usług,
 • ewidencję kontrahentów,
 • rejestrowanie dokumentów zakupu dla każdej jednostki,
 • wydruk rejestru zakupu,
 • w pełni automatyczne przygotowanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych,
 • prowadzenie ewidencji grup funduszy wg klasyfikacji CPV,
 • bieżący wgląd w stan rozrachunków z kontrahentami,
 • eksport dokumentów zakupu w postaci gotowych dekretów księgowych do programu FINANSE,
 • eksport danych w formatach obsługiwanych przez pakiety biurowe MS Office i Open Office.
Program Zamówienia Publiczne jest programem w pełni „sieciowym” tzn. umożliwia pracę kilku komputerów na tych samych zbiorach. Współpracuje on z innymi programami wchodzącymi w skład pakietu finansowego: Finanse Premium, Finanse DDJ, Kasa Premium, Kasa DDJ, Rozrachunki Premium, Rozrachunki, Rejestr VAT, Fakturowanie.

Program umożliwia zdefiniowania dowolnej liczby Użytkowników, określenie parametrów haseł oraz ustalenie poziomu uprawnień do obsługi poszczególnych opcji, co pozwala na właściwy podział obowiązków pracowników, a także gwarantuje bezpieczeństwo danych w systemie.

Ogłoszenie niniejsze stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.