Notice: Undefined variable: title_tag in /var/www/www.progman.com.pl/szkolenie-rad.php on line 35

Notice: Undefined variable: prog_szk in /var/www/www.progman.com.pl/szkolenie-rad.php on line 56
Progman

Arteterapia i twórcza wizualizacja w edukacji i terapii

Forma zajęć: warsztaty

Drukuj Drukuj


Szczegóły szkolenia:
Trener szkolenia:
Zapytaj o termin i cenę szkolenia pod adresem
email: rrymkiewicz@wolterskluwer.pl
lub telefonicznie: 516 005 818

Liczba godzin: 4

Zamów
Katarzyna Zatorska

Cele zajęć:
 • poznanie funkcji i dziedzin arteterapii,
 • zapoznanie z metodą twórczej wizualizacji,
 • poznanie technik i metod gwarantujących sukces ucznia w procesie zdobywania wiedzy,
 • wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w edukacji .
Program zajęć:
 1. arteterapia (rodzaje dziedzin terapeutycznych; funkcje arteterapii; rysunek jako metoda; diagnostyczna i terapeutyczna; analiza prac plastycznych; wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi),
 2. czym jest i na czym polega twórcza wizualizacja,
 3. ćwiczenia odblokowujące prawą półkulę mózgu,
 4. ćwiczenia z zakresu twórczej wizualizacji,
 5. TAI-CHI dla ciała,
 6. opracowanie ćwiczeń dla uczniów pierwszego okresu edukacji z wykorzystaniem poznanych metod i technik,
 7. TAI-CHI dla umysłu,
 8. prezentacja ciekawych technik plastycznych gwarantujących sukces ucznia m.in. technika serwetkowa "decoupage", malowanie na szkle...
 9. "Widzę siebie - widzą mnie" - prezentacja własnej osobowości z uwzględnieniem spostrzeżeń i emocji własnych oraz innych osób,
 10. opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii i twórczej wizualizacji.
 11. wykonywanie prac poznanymi technikami,
 12. prezentacja i omówienie wykonanych prac,
 13. ćwiczenie "Ogród marzeń".

Koszt szkolenia zależny od liczebności Rady Pedagogicznej:

 • 10 osób - 75 zł od jednej osoby*
 • od 11 do 20 osób - 65 zł od jednej osoby*
 • od 21 do 40 osób - 55 zł od jednej osoby*
 • od 41 i powyżej - 45 zł od jednej osoby*

*do ceny należy doliczyć koszty dojazdu osoby szkolącej. Koszt dojazdu liczony jest jako iloczyn ilości kilometrów z Gdańska do siedziby zamawiającego i obowiązującej stawki za km (0,84 zł netto). Dla placówek, które finansują szkolenie minimum w 70% ze środków publicznych zastosowanie ma zwolnienie z VAT.