Elementy Integracji Sensorycznej wspierające pracę nauczyciela

Forma zajęć: warsztaty

Drukuj Drukuj


Szczegóły szkolenia:
Trener szkolenia:
Zapytaj o termin i cenę szkolenia pod adresem
email: rrymkiewicz@wolterskluwer.pl
lub telefonicznie: 516 005 818

Liczba godzin: 4

Zamów
Zuzanna Taraszkiewicz

Proponowane szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące pracy i integracji poszczególnych zmysłów i ich wpływu na możliwości uczenia się dziecka. Zaprezentujemy jak wspierać rozwój dziecka. Zastanowimy się, w którym momencie kończą się możliwości nauczyciela w niesieniu pomocy dziecku, jak szukać specjalistycznej pomocy w zakresie rozwoju psychoruchowym i przede wszystkim jak zdiagnozować realne problemy. Dzięki przedstawionym informacjom chcemy pokazać co wpływa na efektywność pracy i jak znaleźć skuteczne sposoby dotarcia do każdego ucznia. Szkolenie jest skonstruowane tak, aby nauczyciel mógł skorzystać z różnorodnych osiągnięć wiedzy (integracja sensoryczna, podstawy współczesnej neurofizjologii, rola zmysłów i stanów do uczenia się, wpływ emocji na pamięć) w sposób specjalnie sprofilowany dla nauczyciela.

Koszt szkolenia zależny od liczebności Rady Pedagogicznej:

  • 10 osób - 75 zł od jednej osoby*
  • od 11 do 20 osób - 65 zł od jednej osoby*
  • od 21 do 40 osób - 55 zł od jednej osoby*
  • od 41 i powyżej - 45 zł od jednej osoby*

*do ceny należy doliczyć koszty dojazdu osoby szkolącej. Koszt dojazdu liczony jest jako iloczyn ilości kilometrów z Gdańska do siedziby zamawiającego i obowiązującej stawki za km (0,84 zł netto). Dla placówek, które finansują szkolenie minimum w 70% ze środków publicznych zastosowanie ma zwolnienie z VAT.